รู้จักภาณุ

นุ ภาณุวัฒน์ 
โปรแกรมเมอร์  / ที่ปรึกษา Digital Marketing

“ ประสบการณ์ในสายงานดิจิทัลและโปรแกรมมิ่งกว่า 12 ปี
หลงไหลในงานโปรแกรมมิ่งและคลั่งไคล้ศาสตร์และศิลป์ของ Digital Marketing
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ให้กับธุรกิจ SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม”

* จบการศึกษา ~ ปริญญาโท  เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
( Web Engineering and Mobile Application Development )
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

~ ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

* Google Partner , Google Analytics Certified , Google Ads Search Certified

* Full Stack Developer