จะเลือกใช้อันไหนระหว่าง Page path vs Page Url ใน Google Tag Manager

การตั้งค่า Trigger Configuration ใน Google Tag Manager เพื่อกำหนดว่าจะให้เกิดการ Tracking ในหน้าใด เช่น View All Page หรือว่าจะเจาะจงเฉพาะบางหน้าเท่านั้น

นุ ภาณุวัฒน์

มีนาคม 23, 2020
1 2

เข้าสู่ระบบ