[CodeIgniter]ปัญหา ACCESS FORBIDDEN! เข้าเว็บไม่ได้หลังติดตั้งครั้งแรก สำหรับผู้ใช้ MAC

สำหรับผู้ใช้ Mac หลังจากติดตั้ง CodeIgniter ครั้งแรก มักจะต้องเจอปัญหาเข้าหน้าเว็บไม่ได้ มันแจ้งว่า Access forbidden ! You don’t have permission to access the requested directory. Error 403

นุ ภาณุวัฒน์

กรกฎาคม 16, 2016

IMPORT ฐานข้อมูลด้วย BIGDUMP แก้ปัญหาการย้ายฐานข้อมูลขนาดใหญ่

BigDump เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรื่องยุ่งยากในการ Import Database ให้เป็นเรื่องง่ายๆ มาดูวิธีกันครับว่าทำอย่างไรบ้าง

นุ ภาณุวัฒน์

สิงหาคม 22, 2015

CHILD THEME สิ่งที่ WORDPRESS DEVELOPER ต้องรู้จักแล้วชีวิตจะง่ายขึ้น

Parent Theme = พ่อแม่
Child Theme = ลูก

พ่อแม่ หน้าตาเป็นยังไง ลูก ก็มีหน้าตาแบบนั้น แต่เราสามารถปรับแต่งหน้าตาลูกได้ โดยที่บางส่วนยังมีเหมือนพ่อแม่

นุ ภาณุวัฒน์

เมษายน 22, 2015
1 2

เข้าสู่ระบบ