IMPORT ฐานข้อมูลด้วย BIGDUMP แก้ปัญหาการย้ายฐานข้อมูลขนาดใหญ่

BigDump เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรื่องยุ่งยากในการ Import Database ให้เป็นเรื่องง่ายๆ มาดูวิธีกันครับว่าทำอย่างไรบ้าง

นุ ภาณุวัฒน์

สิงหาคม 22, 2015

เข้าสู่ระบบ