[CodeIgniter]ปัญหา ACCESS FORBIDDEN! เข้าเว็บไม่ได้หลังติดตั้งครั้งแรก สำหรับผู้ใช้ MAC

สำหรับผู้ใช้ Mac หลังจากติดตั้ง CodeIgniter ครั้งแรก มักจะต้องเจอปัญหาเข้าหน้าเว็บไม่ได้ มันแจ้งว่า Access forbidden ! You don’t have permission to access the requested directory.  Error 403

ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเบสิคมากๆ เพราะ iOS ก็เหมือนกับ Linux นั่นหมายความว่าเราจะต้องกำหนดค่า File Permission ให้กับโฟลเดอร์เป็นการตั้งค่า สิทธิ์ความสามารถ ของผู้ใช้ ในการอ่าน เขียน และความสามารถในการเข้าถึงโฟลเดอร์นั้นๆก่อน

ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ค้นคำว่า File Permission ใน Google มีคนอธิบายไว้มากมายครับ

วิธีการกำหนด Permission ง่ายๆดังนี้

เปิด Terminal  ขึ้นมา พิมพ์คำสั่ง sudo chmod 777 /ตามด้วย path ของโฟลเดอร์ CodeIgniter ที่เราเก็บไว้ ดังตัวอย่าง

Last login: Wed Feb  5 07:05:05 on console
DevelopersMacBookPro:~iModish$sudochmod777/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/ci/
Password:

แล้วก็ใส่ Password เครื่อง Mac ของเราครับเป็นอันเสร็จ

แต่มีวิธีที่ง่ายกว่าอีกครับ คือไปที่โฟลเดอร์ CodeIgniter (ตัวอย่างของผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า ci ) ให้คลิกขวา Get info

แล้วก็กำหนดค่าตรง Sharing & Permissions เป็น Read & Write ได้เลยเป็นอันเสร็จพิธีครับ ฮาๆ แล้วทีแรกจะบอกให้ใช้ Terminalทำไมหว่า ก็เราเป็นโปรแกรมเมอร์นี่ครับ ก็เลยต้องซับซ้อนนิดนึงครับ ฮาๆ

หลังจากนนั้นก็ลองเข้าเว็บไซต์ดูอีกครั้งก็จะสามารถทำงานได้ปกติ

เข้าสู่ระบบ