รับวางระบบ Cloud Server พร้อมบริการดูแล

รับติดตั้ง Web Server

พร้อมบริการดูแลอย่างใกล้ชิด

Cloud Server

รับติดตั้ง Server บนระบบ Cloud เช่น AWS Web Service , Google Cloud Platform, DigitalOcean , 

หรือผู้ให้บริการ Cloud , VPSอื่นๆที่ลูกค้าเลือกมาเอง

ออกแบบระบบเพื่อแก้ปัญหา

ติดตั้ง Linux Server (centOS / Ubuntu)
ทำระบบ Reverse Proxy + Load balancer + Shared Storage
Setup Web Server nginx+ PHP+MariaDB+phpMyAdmin+ Cache Server + ปรับจูน server ปรับแต่งให้แรง “
ติดตั้ง SSL (https) ฟรีโดย Let’s Encrypt
ย้ายข้อมูลเว็บ+ปรับจูน WordPress
ระบบ Daily Data Backup (7-30 วัน)